Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 29/11/2023 – Οδηγίες – Δικαιολογητικά αναπληρωτών

Τοποθέτηση Διευθυντή 1 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψήφιου Διευθυντή 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2023-2024

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού», με κωδικό ΟΠΣ: 6001779.

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 15/11/2023 – Οδηγίες – Δικαιολογητικά αναπληρωτών

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε επιμορφωτικές συναντήσεις

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης σε δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

Επαναπροκήρυξη επιλογής υποψήφιων Προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης