Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας για τη θέση διευθυντή του 1ου ειδικού δημοτικού σχολείου Ξάνθης 31-10-2023

Πίνακας δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων για θέση διευθυντή 1ου ειδικού δημοτικού σχολείου Ξάνθης μετα την εξέταση ενστάσεων

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Β2’ φάσης 25/10/2023 – Οδηγίες – Δικαιολογητικά αναπληρωτών

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Εγκύκλιος μεταθέσεων – Γενικές οδηγίες – Ανακοινοποίηση

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης

Εγκύκλιος μεταθέσεων – Γενικές οδηγίες

Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β΄ φάσης σε Σχολικές Μονάδες ΔΠΕ Ξάνθης

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Β’ φάσης 5/10/2023 – Οδηγίες – Δικαιολογητικά αναπληρωτών