ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Συμπληρωματικών Μεταθέσεων Και Τοποθετήσεων Εντός ΠΥΣΠΕ

Εγκύκλιος μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ -ΕΒΠ – Ανακοινοποίηση

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Ανακοίνωση Μεταθέσεων Και Οριστικών Τοποθετήσεων Εντός ΠΥΣΠΕ

Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ –Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ)

Δελτίου Τύπου & Αίτηση Μουσικού Σχολείου Ξάνθης

Οργανικά κενά ΠΕ 70 – Ανακοινοποίηση

Βελτίωση Και Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΔΠΕ Ξάνθης – Διαδικασία Καταχώρησης Προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων

Παράταση χρονικού διαστήματος υποβολής δηλώσεων προτίμησης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής