ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης στην επίσημη δοξολογία Τριών Ιεραρχών

Τελικοί Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/σης Π/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/σης Π/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Παράταση προθεσμίας προκήρυξης υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε διαδικτυακή επιμόρφωση

Ειδική πρόσκληση (1 η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό
έτος 2022-2023

Προκήρυξη Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ΕΒΠ Π.Ε. Ξάνθης

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ E’ φάσης 29/11/2022 – Οδηγίες – Δικαιολογητικά αναπληρωτών