ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 Δασκάλων μειονοτικού προγράμματος σε Σχολικές Μονάδες του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης για το Σχολικό Έτος 2024-2025.

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης-Προσωρινής Τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης για το Σχολικό Έτος 2024-2025

Πρόσκληση σε Ημερίδα για την σχολική βία

Αναδιαμόρφωση και Υποστήριξη ΤΥ-ΖΕΠ & ΔΥΕΠ

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης-Τμήματα Ένταξης

Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση-Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμματισμένης πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής 18ου Δ.Σ

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντος ΠΥΣΠΕ