ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 – Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε διαδικτυακές επιμορφώσεις Ιανουαρίου 2022

Προσλήψεις Αναπληρωτών 18/1/2022 ΠΔΕ COVID – Οδηγίες για Διευθυντές – Δικαιολογητικά Αναπληρωτών

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Προσλήψεις Αναπληρωτών 13/1/2022 ΠΔΕ COVID – Οδηγίες για Διευθυντές – Δικαιολογητικά Αναπληρωτών

Προσλήψεις Αναπληρωτών 11/1/2022 – Οδηγίες για Διευθυντές – Δικαιολογητικά Αναπληρωτών

Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα μεταθέσεων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Ανακοίνωση Πινάκων Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Α/Θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης