Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Β2’ φάσης 25/10/2023 – Οδηγίες – Δικαιολογητικά αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 14.30΄καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας τοποθέτησης. Μέχρι τις 14:59 θα πρέπει να έχει γίνει η καταχώριση των στοιχείων από τον αναπληρωτή στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και η αποδοχή από τον ίδιο της ψηφιακής σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν εγκαίρως στις σχολικές μονάδες που θα τοποθετηθούν από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 έτσι ώστε να να υπάρχει χρόνος για τις απαραίτητες διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω.

Στην περίπτωση που κάποιος/α αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός σκοπεύει να πάρει κάποια μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου κτλ) να ενημερώσουν άμεσα την υπηρεσία, στέλνοντας email στο it@dipe.xan.sch.gr αναφέροντας ονοματεπώνυμο, κλάδο, τύπο και πιθανές ημερομηνίες της άδειας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο με email το Δελτίο απογραφής αναπληρωτή – Υπεύθυνη δήλωση, στο οικονομικό τμήμα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης στην ηλεκτρονική διεύθυνση toith@dipe.xan.sch.gr μέχρι Δευτέρα 1/11/2023 και ώρα 14:00.

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool του κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικού, που έχει τοποθετηθεί στην σχολική τους μονάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται παρακάτω.

Οδηγίες για την ψηφιακή σήμανση παρουσίασης των αναπληρωτών στο Myschool (για Διευθυντές)

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν σε μονοθέσια νηπιαγωγεία, θα πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης προκειμένου να παραδώσουν τα δικαιολογητικά τους και να γίνει ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί έτσι ώστε να συμπληρώσουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, που επισυνάπτονται παρακάτω, ανάλογα με την πράξη και το έργο για το οποίο έχουν προσληφθεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις πρόσληψης που αναμένεται να ανακοινωθούν και οι οποίες θα αποσταλούν στα σχολεία.

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Αναπληρωτές ΠΕΠ

Αναπληρωτές ΠΔΕ – ΤΑΚΤΙΚΟΥ