Loading Flash Menu

Υπηρεσιακή Δομή

Loading Flash Menu

Πολύ σύντομα η μισθοδοσία εδώ

Μισθοδοσία - online

Επισκέπτες

Website counter

Παιδαγωγική
 
Καθοδήγηση

Χρήσιμα...

 

 Καλωσορίσατε  στο δικτυακό τόπο τησ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ξάνθης
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τη βοήθεια του μενού επιλογών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κάθε ιστοσελίδας ή την θεματογραφία της πρώτης σελίδας, για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν.
           

Ανακοινώσεις - Νέα - Δ. Τύπου της Π. Δ/νσης Εκπ/σης Ξάνθης

20/2/2015

ΘΕΜΑ : Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης 2014-2015.

Μετά από επανέλεγχο των μορίων, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης, των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης μας, κοινοποιείται νέος κατάλογος, ο οποίος αφορά τους μεταταχθέντες με το υπ΄αριθ. ΦΕΚ 1780 τ.Γ΄/30-12-2014, κλάδου ΠΕ11

περισσότερα..

ΘΕΜΑ: Μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης(Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης) 20/02/2015 λόγω ειδικών συνθηκών

Επειδή οι Θρακικές λαογραφικές εορτές (καρναβάλι Ξάνθης) είναι ευρέως διαδεδομένος θεσμός, με μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών, βαθειά θεμελιωμένος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με ιστορική διαδρομή 50 ετών.

Επειδή η συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητη όχι τόσο για τις γιορτές κυρίως για τους ίδιους, ως εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα αλλά και ως καθιερωμένη εθιμικά πρακτική, για την διευκόλυνση της οποίας επί 10ετίες αποφασίζεται η διακοπή των μαθημάτων όλων των σχολικών βαθμίδων.

Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της ευρείας συμμετοχής των μαθητών που θα οδηγήσει στην αποδόμηση της σχολικής λειτουργίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης την 20/02/2015 λόγω ειδικών εκτάκτων, υπό ευρεία έννοια, συνθηκών.

Ο Περιφερειάρχης

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Γεώργιος Παυλίδης

16/2/2015

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας.

Οι θέσεις που θα πληρωθούν είναι οι εξής:

περισσότερα..

Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ (12-2-2015)
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας.

Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας για την ανανέωση της ισχύος των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014). (ΣΣ Αφορά τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ)

Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης», ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους και τέκνα).

Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι μας δε θα πρέπει να προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας, για θεώρηση των Ατομικών ή Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγείας (με προστατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.

ΣΣ. Τα παρακάτω αφορούν στους μόνιμους εκπαιδευτικούς του δημοσίου

Ιδιαίτερα, για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τίθεται στη διάθεσή τους από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα.

Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.»

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., (πιστοποιημένοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής Ικανότητας τους,
www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους/Ασφαλιστική Ικανότητα.

ΣΣ: Ασφαλιστική ικανότητα είναι η δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψη

23/1/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο πλαίσιο του έργου «Σχολές Γονέων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο, προσφέρει δωρεάν έως 30/09/2015 πέντε (5) επιμορφωτικά προγράμματα :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ

περισσότερα..


Διαβάστε περισσότερα...
 

Π.Ε.  Ξάνθης
 ο τόπος μας...

 Συνδέσεις (περισσότερα )

Η σελίδα αυτή κατασκευάστηκε και ενημερώνεται από τον εκπαιδευτικό 

Παύλου Τριαντάφυλλο.
 

This page has been created and being informed by the teacher Pavlou Triantafyllos
Επικοινωνία με τον υπεύθυνο σχεδιασμού - ανάπτυξης & ενημέρωσης  


Τελευταία ενημέρωση τη
ς τοποθεσίας 02/03/15