ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επείγουσα ανακοίνωση

Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2021- 2022

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2021-2022

Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε τηλεσυνάντηση

Εγκύκλιος Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ ΠΕ 73

Εγκύκλιος Αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ

17ο Δ.Σ. Ξάνθης – Αιτήσεις για πειραματικό