Loading Flash Menu

Υπηρεσιακή Δομή

Loading Flash Menu

Επισκέπτες

Website counter 

Παιδαγωγική
 
Καθοδήγηση

Χρήσιμα...

 Καλωσορίσατε  στο δικτυακό τόπο τησ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ξάνθης
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τη βοήθεια του μενού επιλογών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κάθε ιστοσελίδας ή την θεματογραφία της πρώτης σελίδας, για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν.
           

Ανακοινώσεις - Νέα - Δ. Τύπου της Π. Δ/νσης Εκπ/σης Ξάνθης

1/9/2015

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Σχολικού Έτους 2015-2016»

   Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές και γονείς

     Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2015-2016, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική σχολική χρονιά.

    Οι εκπαιδευτικοί, παρά τις αντιξοότητες, καλούνται να κάνουν την υπέρβαση και να συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο, στην υλοποίηση του παιδαγωγικού τους έργου. Να αφοσιωθούν στη μετάδοση των γνώσεων και των αξιών του πολιτισμού μας, ως οι κατ΄ εξοχήν εμπνευστές της νέας γενιάς.

    Το σχολείο αποτελεί κυψέλη της χαράς και της δημιουργίας. Σκοπός του είναι να υπηρετήσει το υψηλό αγαθό της παιδείας, μέσα σε θετικό κλίμα διαλόγου και συνεργασίας.

    Η πρόβλεψη, η καλή οργάνωση, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, ο εθελοντισμός και η συλλογική δράση, είναι στοιχεία που προάγουν τη γνώση και τον πολιτισμό.

   Μπροστά στη σημαντικότητα και τη δυσκολία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, συνεχίζει να είναι κοντά στους δασκάλους, στους μαθητές και στις οικογένειές τους, συνεργάτης και αρωγός στον ωραίο αγώνα τους, ώστε με την επιμονή και τον συντονισμό όλων, το ταξίδι να είναι όμορφο και οι στόχοι να κατακτώνται.

   Το όραμα της Παιδείας , είναι πιο ζωντανό για όλους μας από κάθε άλλη φορά.

   Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω εκ των προτέρων για την κάθε δυνατή προσπάθεια, την οποία θα καταβάλλετε. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και επιτυχία.

 Καλή σχολική χρονιά

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ

               ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΜΑΡΚΟΥ

 

28/8/2015


27/8/2015

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016»

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2015-2016, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης (Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, εκπ/κούς Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής και Θεατρικών Σπουδών) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες. 

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

 

          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) σχολικού έτους 2015-2016

Ονόματα

περισσότερα

26/8/2015

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης σε Σχολικές Μονάδες, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΤΕ του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης για το Σχολικό Έτος 2015-2016

 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ73, ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ16, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης και επιθυμούν να αποσπαστούν:

1.       Από Δημοτικά Σχολεία/Νηπιαγωγεία γενικής Αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία/Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ξάνθης,

2.       από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ εντός ΠΥΣΠΕ Ξάνθης,

3.       από Δημοτικά σχολεία/Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε ΣΜΕΑΕ,

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από τις 26-8-2015, ημέρα Τετάρτη έως και τις 2-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00,στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης- Διοικητήριο 5ος όροφος γραφείο 518 (κα Ρεβυθιάδου Ευαγγελία τηλ.2541350388). Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 2541350385.

        Στη δήλωση αυτή, έντυπο της οποίας επισυνάπτεται, μπορούν να αναγράφονται, κατά σειρά προτίμησης, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

                Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση σε Δήμο της ΠΕ Ξάνθης και ζητούν να τοποθετηθούν σε αυτόν θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης και τα σχετικά δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν) τα οποία είναι τα παρακάτω:

1.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

2.       Βεβαίωση σπουδών τέκνων (μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

3.       Πιστοποιητικό εντοπιότητας (μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

4.       Βεβαίωση συνυπηρέτησης συζύγου (μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα κατά περίπτωση)

5.       Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μοριοδοτείται, σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ. 102024/Ε2/26-6-2015 (ΑΔΑ: 7Υ56465ΦΘ3-Ν95) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί με εξαίρεση όσους υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης με θητεία και η θητεία τους έχει παραταθεί με την Φ.361.22/129/124949/Ε3/4.8.2015 Υπουργική Απόφαση.  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση πως έχει κατατεθεί προηγουμένως αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους.

 Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 20 και του άρθρου 21 παρ. 1 και 3 του Ν.3699/2008 προσόντα.

                 Ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης, καθώς και για τις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με Αρ.Πρωτ. 102024/Ε2/26-6-2015 (ΑΔΑ: 7Υ56465ΦΘ3-Ν95) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

              Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης  Ξάνθης                       

                               Αναστάσιος Μάρκου

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2015.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 1442. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 946  (ποσοστό 65,60 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 30 και ικανοποιήθηκαν 2 (ποσοστό 6,67 %). Σε σχολεία Κωφών – Τυφλών μετατέθηκε 1 εκπαιδευτικός.

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις από 27-8-2015 μέχρι 31-8-2015.

Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης από αυτούς.

1. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014-2015

2. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2014-15


Διαβάστε περισσότερα...
 

Π.Ε.  Ξάνθης
 ο τόπος μας...

 Συνδέσεις (περισσότερα )

Η σελίδα αυτή κατασκευάστηκε και ενημερώνεται από τον εκπαιδευτικό 

Παύλου Τριαντάφυλλο.
 

This page has been created and being informed by the teacher Pavlou Triantafyllos
Επικοινωνία με τον υπεύθυνο σχεδιασμού - ανάπτυξης & ενημέρωσης  


Τελευταία ενημέρωση τη
ς τοποθεσίας 01/09/15