ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή/ντριας στο 5/θέσιο 9ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Διαδικασία Απόλυσης Αναπληρωτών

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ – Δήλωση Προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

73226/Δ6 ΥΑ – ΦΕΚ Β 2261/12-06-2020 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021»

73160/Δ6 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β 2260/12-06-2020 «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»