ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάκληση ανακήρυξης υποψηφίων για εκλογή ως αιρετών εκπροσώπων

Επαναπροκήρυξη θέσης Υποδιευθυντή 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας

Προσδιορισμός Κενών της Δ.Π.Ε. Ξάνθης για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών – τρίμηνης διάρκειας – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κλάδου ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – COVID-19) Οδηγίες – Δικαιολογητικά

Πρόσκληση σε προαιρετικά διαδικτυακά σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

Τοποθετησεις-Διαθεσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ70 ΕΑΕ

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»,

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία) της Δ.Π.Ε. Ξάνθης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2020-2021»