ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Προσδιορισμός κενών ΔΠΕ Ξάνθης για τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσδιορισμός κενών ΔΠΕ Ξάνθης για τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προσδιορισμός κενών ΔΠΕ Ξάνθης για τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ70 – ΕΚΟ – ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ – 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) – Ανακοινοποίηση

Περίοδος Ενστάσεων Στους Πίνακες Μεταθέσεων 2020-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 23 ΚΑΙ ΠΕ30 -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΣΠΑ) – Δικαιολογητικά

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30

Ανακοίνωση