Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή 2ου Ν/γείου Ξάνθης

Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 που παραμένουν στην διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 για εφαρμογή αντικειμένου κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διευθυντή ΔΣ Σταυρούπολης

Λειτουργικές Υπεραριθμίες Εκπαιδευτικών – Κενά Σχολικών μονάδων ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Διαθέσεις ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ 06 και ΠΕ 11

Δήλωση τοποθέτησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου – Ανακοινοποίηση

Ανακοίνωση μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ