Πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/σης Π/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

(σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 ΦΕΚ Α΄ 136)

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr.), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023. (η ώρα λήξης της προθεσμίας θα αναφέρεται στην πλατφόρμα υποβολής των ενστάσεων).

Πίνακας δεκτών υποψηφίων

Πίνακας μη – δεκτών υποψηφίων