Πίνακας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α’ φάσης ανά πράξη πρόσληψης

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην Α’ φάση (1/9/2022) θα πρέπει να εντοπίσουν, στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα, την πράξη για την οποία προσλήφθηκαν έτσι ώστε να συμπληρώσουν και να παραδώσουν τα σωστά δικαιολογητικά (θα τα βρείτε εδώ) κατά την ανάληψη υπηρεσίας στην σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν.

Ονομαστικός Πίνακας