Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Περιφεριακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαλιδευσης Ξάνθης
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στυλιανίδου Ευμορφία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 

Ευθυμίου Ευθύμιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθυντής στο 14ο Δ.Σ. Ξάνθης

Γερακάκης Χρήστος

ΜΕΛΟΣ

Διευθυντής στο 6ο Δ.Σ. Ξάνθης

Σολδάτος Σπυρίδων

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθυντής στο Δ.Σ. Τοξοτών

Τσιγάρας Χρήστος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθυντής στο 1ο ΔΣ Ξάνθης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τζουβελέκης Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΠΕ Ξάνθης

Παρσέλιας Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθυντής στο Δ.Σ. Πετεινού

Κουράκος Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ

Διευθυντής στο 2ο ΔΣ Ξάνθης

Κουκουφίκη Σουμέλα

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπαιδευτικός στο 13ο Δ.Σ. Ξάνθης

Κοντογιάννη Ελισάβετ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Υποδιευθύντρια στο 13ο Δ.Σ. Ξάνθης

Για τις περιπτώσεις της παρ. 11 του άρθρου 63 του Ν. 4310 / 2014 (ΦΕΚ 258 / τ.Α' / 08-12-2014)

Κοτζά Ισμέτ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Οτουζμπήρ Ιρφάν

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Γκροσδήλ Χουσεΐν

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Καραχούς Σαμπρή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Όταν το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ξάνθης συνεδριάζει ως Συμβούλιο Επιλογής, συμμετέχουν επιπλέον

Θεοδοσιάδου Ευγενία

ΜΕΛΟΣ

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70

Πουρσανίδου Ευρώπη

ΜΕΛΟΣ

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70

Καμέας Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11

Γεωργιάδης Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Φυλακτακίδου Ευαγγελία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προϊσταμένη Τμήματος Γ' Προσωπικού Π.Ε. Ξάνθης

Κορσκετίδου Αθανασία

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διοικητική Υπάλληλος της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης