Οργανόγραμμα

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στυλιανίδου Ευμορφία

2541350386

Τμήμα Α' Διοικητικού

Προϊσταμένη Δεούδη Ευαγγελία

Δεούδη Ευαγγελία

 • Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
 • Σχολικά Βιβλία
 • Χωροταξική Κατανομή Σχολείων
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση

2541350383

Νικολού Λαμπρινή

 • Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
 • Μεταφορές - Μετακινήσεις Μαθητών
 • Αρχεία καταργηθέντων Σχολικών Μονάδων
 • Εξακρίβωση Γνησιότητας Τίτλων Σχολείων
 • Σχολικές εφορείες Μειονοτικών σχολείων
 • Αντιστοίχηση τάξης - Ισοτιμία τίτλων σπουδών
 • Εξετάσεις Ενηλίκων

2541350383

Μπάρτζου Ελευθερία

 • Πρωτόκολλο

2541350383

Τμήμα Β' Οικονομικού

Προϊσταμένη Μπασματζή Αναστασία

Μπασματζή Αναστασία

 • Μισθοδοσία ΕΣΠΑ
 • Εφάπαξ αποζημίωση
 • Μητρώο Δεσμεύσεων
 • Δαπάνες Διεύθυνσης
 • Εκκαθάριση Οδοιπορικών Εκπαιδευτικών
 • Εκκαθάριση Οδοιπορικών ΕΣΠΑ
 • Κατασκήνωση (Οικονομικά Θέματα)
 • Εντολές Μετακίνησης

2541350393

Ράλλη Μαρία

 • Μισθοδοσία Μονίμων - Αναπληρωτών Τακτικού Προσωπικού
 • Μισθοδοσία ΕΣΠΑ
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών
 • Εκκαθάριση Δικαστικών Αποφάσεων
 • Εκκαθάριση Υπερωριών
 • Βεβαιώσεις Ενσήμων - ΑΠΔ
 • Συντάξιμες Αποδοχές
 • Απογραφή Μισθοδοτούμενων 

2541350393

Τζατζόγλου Δήμητρα

 • Οδοιπορικά ΕΣΠΑ
 • Απουσιολόγια ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
 • Απεργίες
 • Δικαιολογητικά Υπερωριών Μονίμων
 • Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Μονίμων 

2541350381

Τμήμα Γ' Προσωπικού

Προϊσταμένη Φυλακτακίδου Ευαγγελία

Φυλακτακίδου Ευαγγελία

 • Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
 • Μεταθέσεις εκπαιδευτικών
 • Αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης μονίμων εκπαιδευτικών
 • Συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών
 • Βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων και αναπληρωτών
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών
 • Διαχείριση διαδικασίας Κινητικότητας
 • Διαχείριση διαδικασίας Αξιολόγησης
 • Διαχείριση οργανογραμμάτων Διεύθυνσης και περιγραμμάτων θέσης

2541350388

Μάτη Σοφία

 • Αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών
 • Εξακρίβωση Γνησιότητας τίτλων σπουδών, προϋπηρεσιών και στοιχείων Π.Μ. εκπαιδευτικών
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών Στρατολογίας
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης εκπαιδευτικών
 • Έλεγχος φακέλων μετατιθέμενων
 • Έλεγχος αιτήσεων διορισμών εκπαιδευτικών
 • Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών
 • Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (Αιτήσεις - Δικαιολογητικά)

2541350384

Κορσκετίδου Αθανασία

 • Συντάξεις – Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών
 • Μεταθέσεις εκπαιδευτικών
 • Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Σύστημα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 • Αποσπάσεις (Αιτήσεις – Δικαιολογητικά)
 • Έλεγχος αιτήσεων διορισμών εκπαιδευτικών

2541350209

Σουτζίδης Ηλίας

 • Διαδικασίες Πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών
 • Διαδικασίες Πρόσληψης – Απόλυσης Αναπληρωτών
 • Μητρώο Αναπληρωτών
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Ποινικού Μητρώου
 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Βεβαιώσεις υπηρεσίας Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών
 • ΟΠΣΥΔ Αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ- Τοποθετήσεις
 • Έλεγχος αιτήσεων διορισμών εκπαιδευτικών
 • Εμπιστευτικό πρωτόκολλο
 • Αλληλογραφία
 • ΠΣΕΑ

2541350384

Πυλαρινού Μαρία

 • Μητρώο εκπαιδευτικών
 • Έλεγχος - Αποστολή δικαιολογητικών μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για ΠΥΣΕΕΠ
 • Αποφάσεις τοποθέτησης - Απόσπασης μονίμων μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ
 • Έλεγχος φακέλων μετατιθέμενων - νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 
 • Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών
 • Έλεγχος αιτήσεων διορισμών
 • Διαδικασίες πρόσληψης μονίμων εκπαιδευτικών
 • Σχολικά γεύματα

2541350384

Πουρσανίδης Ιωάννης

 • Μεταθέσεις
 • E-Data

2541350209

Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Αν. Προϊστάμενος Μπαζίνας Ευάγγελος

Μπαζίνας Ευάγγελος

 • Δημιουργία - Διαχείριση Ιστοσελίδας Διεύθυνσης
 • Υπεύθυνος MySchool
 • Άδειες Αναπληρωτών
 • Διαχείριση Ψηφιακών Εφαρμογών
 • Τεχνική υποστήριξη Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών της Διεύθυνσης
 • Ψηφιοποίηση Διαδικασιών
 • Διαχείριση Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής
 • Διαχείριση  Πλατφόρμας Ανάρτησης Παραστατικών Πράξεων ΕΣΠΑ
 • Επόπτης - Διαχειριστής ΚΣΗΔΕ, Ψηφιακών Πιστοποιητικών 
 • Συλλογή - Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων

2541350382

Ρουσοπούλου Κυριακή

 • Άδειες Μόνιμων 

2541350387

Φερεσιάδου Ελένη

 • Εγγραφές - Μετεγγραφές
 • Ολοήμερα Σχολεία
 • Ειδική Αγωγή
 • Κατ' οίκον Διδασκαλία
 • Ενισχυτική Διδασκαλία - Τάξεις Υποδοχής 
 • Μαθητικοί Διαγωνισμοί
 • Ωρολόγια Προγράμματα
 • Ξενόγλωσσα Βιβλία
 • Ακουστικά Βαρηκοϊας 

2541350392

Κοντογιάννης Κωνσταντίνος 

 • Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής Και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)

2541350379

Πατήστε εδώ, για να κατεβάσετε το Οργανόγραμμα της Δ.Π.Ε. Ξάνθης σε μορφή pdf