Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Μελισσόπουλος Σάββας

Σ.Ε.Ε. 2ης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

savas.mel@gmail.com

Θεοδοσιάδου Ευγενία

Σ.Ε.Ε. 4ης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

etheodos@sch.gr

Αζήζ Ορχάν

2ος Σ.Ε.Ε. Μειονοτικού Προγράμματος Π.Ε. Ξάνθης

2synmeion-amth@sch.gr

Αφεντουλίδου Άννα

Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορεία ΑΜΘ

aeif.afent.anna@gmail.com 
synaeif-amth@sch.gr

Καμέας Νικόλαος 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

syn11-amth@sch.gr
nkameas@sch.gr