ΜΟΝΙΜΟΙ

Η τελευταία (επικαιροποιημένη) εγκύκλιος του υπουργείου σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών, είναι η Φ.351.5/43/67822/Δ1 / 5-5-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) και θέμα : «Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον οδηγό σε μορφή .pdf