Έντυπα

Παρακάτω θα βρείτε διάφορα χρήσιμα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή

Προσοχή. Τα παρακάτω ένυπα είναι υποδείγματα. Συνεπώς πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές.

 

Αναπληρωτές ΝΕΟ ΕΣΠΑ 

Αφορά τις Πράξεις

  1. Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε Όλη την Επικράτεια Και Επέκταση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Σχολικό Έτος 2022-2023 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ:2020ΣΕ44520001

  2. Υποστήριξη Λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού, Σχολικό Έτος 2022-2023ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ:2022ΣΕ44520002

  3. Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ:2022ΣΕ44520000

Έντυπα αδειών εκπαιδευτικών
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε όλα τα έντυπα αδειών σε μορφή .zip

Αναπληρωτές Τακτικού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε όλα τα έντυπα αδειών σε μορφή .zip

Όλα τα έντυπα θα τα βρείτε εδώ σε μορφή .zip

Λογότυπο ΕΣΠΑ

Όλα τα έντυπα θα τα βρείτε εδώ σε μορφή .zip

Λογότυπο ΠΕΠ

Αναπληρωτές ΝΕΟ ΕΣΠΑ 

2021-2027

Αφορά τις Πράξεις

  1. Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε Όλη την Επικράτεια Και Επέκταση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Σχολικό Έτος 2022-2023 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ:2020ΣΕ44520001

  2. Υποστήριξη Λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού, Σχολικό Έτος 2022-2023ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ:2022ΣΕ44520002

  3. Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ:2022ΣΕ44520000

Όλα τα έντυπα θα τα βρείτε εδώ σε μορφή .zip

Λογότυπο Νέο ΕΣΠΑ

Έντυπα Μισθοδοσίας

Έντυπα Συνταξιοδότησης

   Έντυπα Απεργίας

   Έντυπα σχολικών μονάδων