( ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
   5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   
 8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ     10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
  11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    
    12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
  14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   18ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
19ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  )

       Μπρωκούμη 30 (1ος όροφος) -Τ.Κ. 671 00 - Ξάνθη

 
Προβολή Δήμος Ξάνθης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους