Loading Flash Menu

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣWebsite counter

Mε <κλικ> στον τίτλο θέματος εμφανίζεται το δημοσίευμα

31/5/2016

30/5/2016

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

Για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων θα ακολουθήσουν τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ– ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ– ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ– ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ–ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

περισσότερα...

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017»

Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& Στ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

περισσότερα...

23/5/2016

«Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017 - Λήξη σχολικού έτους 2015-2016»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

περισσότερα...

 

17/5/2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
 

Σας επισυνάπτουμε έγγραφα των: 
 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Θεσσαλονίκης και
Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδος "Ο Λουδοβίκος Μπράιγ", σχετικά με την ένταξη μαθητών με προβλήματα όρασης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 
Για πληροφορίες
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης, τηλ 2310857722, κ. Βασίλειος Μεσσαριτάκης
mail@dim-eid-thess1.thess.sch.gr
 
Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος "Ο Λουδοβίκος Μπράιγ", τηλ. 2310888048, κ. Νικόλαος Μουζακίτης
etbe1960@yahoo.gr

 

περισσότερα...

 

16/5/2016

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

περισσότερα...

 

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2016-2017 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

Το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017.

καλεί

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 18/05/2016 έως 31/05/2016.

περισσότερα...

 

13/5/2016

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘ

 Την Τρίτη 10 Μαΐου εξακόσια παιδιά, μαθητές και μαθήτριες από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού έως και τις τελευταίες του λυκείου και εκπαιδευτικοί – από όλη την ελληνική περιφέρεια- έδωσαν ένα μεγάλο συλλογικό παρόν στην εκδήλωση που αφορούσε την απονομή των επαίνων για την υλοποίηση της φετινής εγκυκλίου σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών) και αντίστοιχων δράσεων σχετικών με το προσφυγικό ζήτημα.

Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων παρουσίασε ποικίλες σχετικές δράσεις που είχαν ως κύριο γνώμονα την αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας, τους οποίους ο πόλεμος εξανάγκασε να αναζητήσουν μία πιο ασφαλή ειρηνική ζωή. Με κάθε τρόπο.

Ανάμεσα στα βραβευθέντα βρίσκονται και τα τρία εκπαιδευτικά προγράμματα – δράσεις με τα οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του 4ου Δ.Σ. Ξάνθης, του 20ου Δ.Σ. Ξάνθης και του 8/θ Μ/κού Δ.Σ. Μύκης!

    

 

12/5/2016

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2016-17»

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 67505/Ε1/20-04-2016 και 67520/Ε1/20-04-2016 εγκυκλίων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης έως και τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 23:59, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν στο σύστημα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

10/5/2016

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών

Σχολείων για το σχολικό έτος 2016- 17».

A. Διαδικασία αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2016-2017, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2016.

Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2016, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.

περισσότερα..

 

9/5/2016

 

4/5/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης αποσπάσεων 2016/2017, ΠΤΔΕ ΔΠΘ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προκειμένου να καλύψει ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών που συνδέονται με την υποβοήθηση πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Α/βαθμιας και  Β/βαθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις και ανταποκρίνονται στα κριτήρια της ως άνω αναφερόμενης εγκυκλίου, να καταθέσουν σχετική αίτηση στις κατά τόπους Διευθύνσεις  Α/βαθμιας  ή  Β/βαθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα διαβιβασθούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των προθεσμιών που θα ορίσει με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

περισσότερα...