ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Mε <κλικ> στον τίτλο θέματος εμφανίζεται το δημοσίευμα

2010
2011
30/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών

        ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ         
ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

2 Ετήσια Έκθεση Εκπαιδευτικού Έργου από τη σχολική Σύμβουλο της 58ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής
3 Δικαιολογητικά άρθρου 13 παράγραφος 5  α και β για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4 Διδασκαλία  ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.
                        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ           Πίνακας 1     
26/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Προκήρυξη θέσης Υποδιευθυντή 6ο Δ.Σ.
2 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των ΠεριφερειακώνΥπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) - συμβουλίων επιλογών
4 Βεβαίωση Νηπιαγωγείου
25/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Λήξη του διδακτικού έτους 2010-2011                 Έντυπα
24/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1

Ανακοίνωση υπεραριθμίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ     ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ     ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ     ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ       ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

18/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Μέχρι 21 Ιουνίου , ημέρα κατά την οποία λήγουν οι εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία , θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν στο Δημοτικό Σχολείο που θα εγγραφούν τα παιδιά τους , τη βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίου.

Η βεβαίωση

17/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας  

  ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

2 Διόρθωση Προσωπικών Στοιχείων Μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
13/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Nέα πιστοποιητικά γέννησης για τους μαθητές Β, Γ, Δ , Ε και ΣΤ τάξη
2 Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση υπεραριθμιών και θεμάτων τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης
3 Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2011-2012
11/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών - Συμπλήρωση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών και Υποδείγματος βιογραφικού
2 Εγγραφές-μετεγγραφές μαθητών/τριών για το σχ. έτος 2011-12
10/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Δικαιολογητικά εγγραφή ς στην Α ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
9/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης              αίτηση
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διευθυντές σχολικών μονάδων Δ.Ε. Ξάνθης  προσοχή ( Αφορά και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπ/σης )
6/5/2011                                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1  Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3/5/2011                                                  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης    ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ