Loading Flash Menu

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣWebsite counter

Mε <κλικ> στον τίτλο θέματος εμφανίζεται το δημοσίευμα

28/7/2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

·         κλάδος ΠΕ60 – Νηπιαγωγών:

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Νηπιαγωγείο που υπηρετεί

ΝηπιαγωγείοΤοποθέτησης

Μόρια

1

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ

31,01

·         κλάδος ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής:

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Σχολείο που υπηρετεί

Σχολείο Τοποθέτησης

Μόρια

1

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

Μ/ΚΟ Δ.ΣΧ.ΠΑΧΝΗΣ

93,89

2

ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

Δ.ΣΧ.ΕΞΟΧΗΣ

87,19

3

ΣΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

Μ/ΚΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥ

82,80

 

 

 

 

Oι εκπ/κοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν οριστικά με ή χωρίς αίτησή τους να υποβάλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 15 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96 (5/ήμερο) και συγκεκριμένα από 28-7-2016 μέχρι 3-8-2015.

 

25/7/2016

 

 

14/7/2016

Από τις 14 Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου οι αιτήσεις αναπληρωτών των μουσικών κλάδων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 113776/E2/12-07- 2016 (Φ.Ε.Κ. 2176/13.07.2016 τ.Β΄ ΑΔΑ: 7ΧΣΗ4653ΠΣ-ΡΜ5) Υπουργική  Απόφαση καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ 16 και τους εμπειροτέχνες ιδιώτες ΕΜ16 να υποβάλουν αί14 07 16 music12τηση προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 14-07- 2016 έως και 19-07- 2016.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικές οδηγίες.

Η εγκύκλιος για τους κλάδους ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16

 

ΘΕΜΑ: « Σύνταξη προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο»  

 
περισσότερα...

 

ΘΕΜΑ: « Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό σχολικού έτους 2016-2017 και 2017 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Oi πίνακες σε μορφή PDF

 

13/7/2016

Το Κείμενο Αρχών για την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα προέκυψε από πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη / Συνηγόρου του Παιδιού και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Προηγήθηκε διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης, κατά την οποία δεκάδες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παιδικής προστασίας συμμετείχαν με σχόλια και Paidiki-prostasiaπαρατηρήσεις επί του αρχικού προσχεδίου που συντάχθηκε από τους δύο παραπάνω φορείς.

Στόχος της ανάρτησης του Κειμένου είναι να συνυπογραφεί από ένα ευρύ φάσμα δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων, καθώς και μελών της κοινωνίας των πολιτών. 

Απώτερος σκοπός μας είναι η ανάπτυξη μιας εθνικής συμμαχίας για τη διεκδίκηση και προώθηση της καλύτερης δυνατής θεσμικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του παιδιού από την πολιτεία στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε και εσείς μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία, παρακαλούμε να διαβάσετε το Κείμενο, να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρακάτω φόρμα υποστήριξης (είτε ως εκπρόσωπος φορέα είτε ως φυσικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση που σας αφορά). 

Δείτε το Κείμενο Αρχών για την Παιδική Προστασία

Φόρμα υποστήριξης εκπροσώπου φορέα   

Ως «φορέας» νοείται οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μία δημόσια υπηρεσία μπορεί να συνυπογράψει το κείμενο εφόσον της παρέχεται δυνατότητα αυτόνομης λήψης συναφών αποφάσεων δημόσιας εκπροσώπησης - τοποθέτησης.

Για να δημοσιοποιηθεί η υποστήριξη από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα χρειάζεται να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση paidikiprostasia.gr@gmail.com ένα σχετικό σημείωμα που φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

Συμπληρώστε τη φόρμα υποστήριξης για φορείς.

Φόρμα υποστήριξης προσώπου

Κάθε ενήλικος/η πολίτης μπορεί να συμπληρώσει και να συνυπογράψει το Κείμενο Αρχών. Για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του/της χρειάζεται σύντομη περιγραφή ιδιότητας (μέχρι 50 χαρακτήρες) και e-mail το οποίο δεν γίνεται γνωστό δημόσια, αλλά καταχωρείται από τους διαχειριστές για ενδεχόμενη μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση. 

Συμπληρώστε τη φόρμα υποστήριξης για πρόσωπα

11/7/2016

ΘΕΜΑ:  «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα  σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018»

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 194/19-4-2016 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

 

περισσότερα...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

6/7/2016

ΘΕΜΑ: «Πίνακας κενών οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ73»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την πράξη 17/24-6-2016 του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης διαπιστώθηκαν κενές οργανικές θέσεις στα Μ/κά Δ.Σχολεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, να δηλώσουν έως είκοσι (20) προτιμήσεις σε σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν οργανικά κενά από την Πέμπτη 7-7-2016 μέχρι και την Πέμπτη 21-7-2016 και ώρα 15:00.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης  Ξάνθης

                                                                          Αναστάσιος Μάρκου

περισσότερα...

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση πίνακα κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06,ΠΕ11,ΠΕ16»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την πράξη 19/7-7-2016 του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης διαπιστώθηκαν  κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων Γ.Υ. 109495/Ε1/4-07-2016 (ΑΔΑ : 6ΥΣ04653ΠΣ-Γ1Ξ), να δηλώσουν έως είκοσι (20) προτιμήσεις σε σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν οργανικά κενά από την Τετάρτη 6-7-2016 μέχρι και την Πέμπτη 21-7-2016 και ώρα 15:00.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης  Ξάνθης

                                                                          Αναστάσιος Μάρκου

περισσότερα...

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017».

περισσότερα...

 

5/7/2016

ΘΕΜΑ:«Πίνακας κενών οργανικών θέσεων» 

Καλούνται όλοι οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων Γ.Υ. 109495/Ε1/4-07-2016 (ΑΔΑ : 6ΥΣ04653ΠΣ-Γ1Ξ), να δηλώσουν έως είκοσι (20) προτιμήσεις σε σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκαν οργανικά κενά από την Τετάρτη 6-7-2016 μέχρι και την Παρασκευή 15-7-2016 και ώρα 15:00.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης  Ξάνθης

                                                                          Αναστάσιος Μάρκου

περισσότερα...

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4/7/2016

ΘΕΜΑ: Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων kathigit400pxΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2015.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.056. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 356 (ποσοστό 8,78 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 149 και ικανοποιήθηκαν 90 (ποσοστό 60,40 %).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις μέχρι και 8-7-2016.

Η ανάληψη της υπηρεσίας τους γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης από αυτούς.

Μεταθέσεις σε Σχολεία Γενικής Αγωγής σε μορφή PDF

Μεταθέσεις σε Σχολεία ειδικής Αγωγής σε μορφή PDF

Μεταθέσεις σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε μορφή PDF

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20)

Σχετικό: Η πρόσκληση με αρ.πρωτ. 100524/ΓΓ1/17-6-2016 ΑΔΑ: ΨΑΧ84653ΠΣ-2Δ3

Παρατείνεται έως τη Κυριακή 10/7/2016 η υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το
σχολικό έτος 2016-2017 (πρόσκληση με αρ. πρωτ. 100524/ΓΓ1/17-6-2016 ΑΔΑ: ΨΑΧ84653ΠΣ-2Δ3).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ