Website counter

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Mε <κλικ> στον τίτλο θέματος εμφανίζεται το δημοσίευμα

2010

2011
2012

26/7/2012

1

QEMA: « Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013»

Καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν ως επιμορφωτές στο πρόγραμμα της Α΄ Φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των νεοδιόριστων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2012-2013, να υποβάλουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, (μία σελίδα), στη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. από τις 25 Ιουλίου ως τις 24 Αυγούστου 2012. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με e-mail  ή fax.  Περισσότερα..

2 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία κατά την Α΄ Φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών  Εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Για την πραγματοποίηση της Α΄ φάσης Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων και Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που θα υλοποιηθεί από το ΠΕΚ Καβάλας σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (μέλη ΔΕΠ Παν/μίων και ΤΕΙ, στελέχη του Π.Ι, Σχολικοί Σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, εμπειρία και δράση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, ιδιώτες χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80 και Σχολικοί Σύμβουλοι που συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας) να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20-8-2012 στο ΠΕΚ Καβάλας για διδασκαλία πάνω στο εξής πλαίσιο προγράμματος:Περισσότερα..

 

25/7/2012

1

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης ότι το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του, στις 25 Ιουλίου 2012, μετά και τις συμπληρωματικές δηλώσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ60, αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει τις τοποθετήσεις τους, ως εξής: 

Α) Τοποθετούνται με  βάση τις συμπληρωματικές τους δηλώσεις:

1. Πασσαλίδου Παρθένα         στο Ν/Γ Δαφνώνα

2. Καραμπάση Αικατερίνη      στο Ν/Γ Εχίνου

 Β) Τοποθετείται χωρίς δήλωσή της με βάση τις διατάξεις Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με αυτές του Π.Δ. 100/97:

1. Γαρυφάλλου Ζωή               στο Ν/Γ Μαγγάνων

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, από την Τετάρτη 25-7-2012 έως και τη Δευτέρα 30-7-2012 και ώρα 13:00.

                  Για την Π.Ε. Ξάνθης      
                Η Γραμματέας του ΠΥΣΠΕ
       Ελένη Δοξακάκη

24/7/2012

1

Περισσότερα..

23/7/2012

1

θέμα: «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ»

 Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης ότι το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του, στις 23-7-2012, αποφάσισε ομόφωνα:

Α) Τις μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ 06, ως εξής:Περισσότερα..

Β) Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση να καταθέσουν, εάν το επιθυμούν, νέα δήλωση τοποθέτησης για τα εναπομείναντα οργανικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, από τη Δευτέρα 23-7 -2012 μέχρι και την Τρίτη 24-7-2012 και ώρα 13:00.

20/7/2012

1

θέμα: «Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ( 16η εκπαιδευτική σειρά )»

Περισσότερα..

17/7/2012

1                                     Πρόγρα΅΅α Δια Βίου Μάθηση
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ COMENIUS

           2012

 
Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius

 download

Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius

 download

Συμπράξεις Regio

 download

 

2 2. θέμα «Mεταθέσεις μουσουλμάνων εκπ/κων αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ.»Περισσότερα..

16/7/2012

1

 θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)»
με συνοδευτικά αρχεία .

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

Κομοτηνή, 16 Ιουλίου 2012

Α.Π. Φ. 16.1 / 1024

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ   Π.Ε. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ

 

                                              Έδρες τους

 

 

Τηλέφωνο                  : FAX                           : Πληροφορίες              :

Ταχ. Δ/νση                 :

Ταχ. Θυρίδα               :

Ταχ. Κώδικας             :

25310-72980

25310-72984

Πιστόλα Αικατερίνη

Π. Τσαλδάρη 56-58

351

691 00  Κομοτηνή

E-MAIL                     :          mail@sgmthde.rod.sch.gr

 

 

             ΘΕΜΑ : «Αποστολή ανακοίνωσης»

                        Σας  αποστέλλουμε συνημμένα ανακοίνωση καθώς και αίτηση- δήλωση σχετικά με τη διαδικασία προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών δασκάλων αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ. Οι αιτήσεις  θα πρέπει να κατατίθενται και να πρωτοκολλούνται  στις  Διευθύνσεις σας. Παρακαλούμε η ανακοίνωση  να   αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της  Διεύθυνσης  σας, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Ο   Συντονιστής

               Νικόλαος Παπαγεωργίου

13/7/2012

1 Οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπ/κών - Μεταθέσεις Εντός ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

Περισσότερα..

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ06 οι οποίοι:

1) έχουν καταθέσει αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ

2) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

3) παραμένουν υπεράριθμοι στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

4) έχουν μετατεθεί στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης

να υποβάλλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης από τη Δευτέρα 16-7-2012 μέχρι και την Παρασκευή 20-7-2012 και ώρα 15:00.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

12/7/2012

1

10/7/2012

1

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.» 

    Περισσότερα..

6/7/2012

1

ΘΕΜΑ: «Ονομαστικός χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Ξάνθης»

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης ότι το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του, στις 6 Ιουλίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα και καλεί τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς  κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησής τους στις κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων του Ν. Ξάνθης, οι οποίες αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, από την Παρασκευή 6-7-2012 μέχρι και την Πέμπτη 12-7-2012 και ώρα 15:00. 

 Περισσότερα..

                      Αναλυτικός πίνακας με τα μόρια μετάθεσης  όλων  των υπεράριθμων εκπ/κών

3/7/2012

1

ΘΕΜΑ: « Ανακοίνωση μεταθέσεων μειονοτικών σχολείων και αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ.»

Σας ανακοινώνουμε ότι με τις ανωτέρω σχετικές Πράξεις του Υ.Σ.Μ.Ε. προτάθηκαν οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις των κατωτέρω εκπαιδευτικών  του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, στα έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενα σχολεία ως εξής:

Περισσότερα..

2/7/2012

1

OΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70, ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ60 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 των Δημοτικών Σχολείων Διομήδειας ,Μαγικού και 7ου Δημ. Σχ. Ξάνθης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 των Νηπιαγωγείων Π. Κατραμίου, Αυξεντίου, Λεύκης, Μ. Ευμοίρου, Κρεμαστής, Αγίου Αθανασίου, Ερασμίου και Μαγγάνων να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση για το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα που ανήκουν, από την Τρίτη 3/7/2012 έως και την Πέμπτη 5/7/2012 και ώρα 15:00.

Επίσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 των Νηπιαγωγείων Πετεινού και Διομήδειας να υποβάλλουν εντός της ίδιας προθεσμίας Υπεύθυνη Δήλωση για το αν επιθυμούν ή όχι να τοποθετηθούν στο 2/θ Νηπιαγωγείο Μαγικού

Περισσότερα..