Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ντομπρίκη Δήμητρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ. Π. Ε. Ξάνθης

Αγοραστός Αθανάσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθυντής  στο Δ.Σ. Αβδήρων

Μακρή Αναστασία

ΜΕΛΟΣ

Εκπ/κος στο 20ο Δ. Σ. Ξάνθης

Ιγνατιάδης Κων/νος

ΑΙΡΕΤΟΣ

Εκπ/κος στο 1ο Μ/κο. Ξάνθης

Παπαδάκης Θεοφάνης

ΑΙΡΕΤΟΣ

Εκπ/κος στο 20ο Δ.Σ. Ξάνθης

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μέλλιος Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διευθυντής  στο 11ο Δ. Σ. Ξάνθης
Γκαλιδούδης Τριαντάφυλλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εκπ/κος στο 18ο Δ.Σ. Ξάνθης
Θεοδοσιάδης Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ

Διευθυντής  στο  Δ. Σ. Μ. Ευμοίρου

Παύλου Τριαντάφυλλος

ΑΙΡΕΤΟΣ

Διευθυντής  στο 7ο Δ. Σ. Ξάνθης
Παπαεμμανουήλ Χριστόδουλος

ΑΙΡΕΤΟΣ

Εκπ/κος στο Μ/κο Δ. Σ. Μάνταινας

 

 

Για τις περιπτώσεις της παρ. 11 του άρθ. 63 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08-12-2014)

Κοτζά Ισμέτ

 Οτουζμπίρ Ιρφάν

τακτικά μέλη  

Γκερμπέ Χουσεΐν Σαμπρή

Χαμζά Σερχάν

αναπληρωματικά μέλη

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ

Φυλακτακίδου Ευαγγελία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διοικητική υπάλληλο της Διεύθυνσης Π. Ε. Ξάνθης.
Κορσκετίδου Αθανασία ΑΝΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διοικητική υπάλληλο της Διεύθυνσης Π. Ε. Ξάνθης.

     

 

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ