Σχολική Περιφέρεια

1. Κάθε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σε αυτό φοιτούν οι μαθητές που διαμένουν εντός των ορίων της.
2. Σε δήμους ή σε δημοτικές κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα όρια της σχολικής περιφέρειας ορίζονται με απόφασή του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ

ΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ