ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

2019

ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΜΗΝΟΣ MΑΡTΙΟΥ 2019

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

2018

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΒΡΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ AΥΓΟΥΣΤΟΥ_2018

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛIOY 2018

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥNIOY 2018

ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ MΑΡTΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

2017

ΜΗΝΟΣ ΔEKΕΒΡΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΒΡΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

2016

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΜΗΝΟΣ AΥΓΟΥΣΤΟΥ_2016

ΜΗΝΟΣ IOYΛΙΟΥ_2016

ΜΗΝΟΣ IOYNΙΟΥ_2016

ΜΗΝΟΣ MAΪΟΥ_2016

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ_2016

ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ_2016

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ_2016

ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ_2016

2015

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ