Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας για μόνιμους συναδέλφους εδώ 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας για αναπληρωτές συναδέλφους εδώ

Το έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης  (παραμένει στο αρχείο του ιατρού)

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ