ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ       ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  
9370001 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370002 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370004 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370003 5ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370006 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370005 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης Β
9370007 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370008 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Β   9370015 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Β
9370020 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ Β   9370018 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟY Β
9370022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Β   9370027 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ Β
9370026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ Β   9370047 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370046 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370049 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370048 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370051 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Β
9370050 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370053 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370052 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370054 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Β
9370055 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370102 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ Β
9370065 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ Β   9370227 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ Β
9370077 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ Β   9370230 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΙΚΟΥ Β
9370101 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ Β   9370233 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ Β
9370106 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370235 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Β
9370107 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ Β   9370240 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Β
9370108 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Β   9370244 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ Β
9370125 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ Β   9370247 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ Β
9370147 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΡΠΟΥ Β   9370255 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370148 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ Β   9370260 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗ Β
9370149 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥ Β   9370267 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Β
9370150 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ Β   9370269 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Β
9370152 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ Β   9370272 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370153 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Β   9520609 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370154 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑ Β   9521079 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΖΥΓOY Β
9370157 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9521265 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟ Β
9370166 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΖΥΓΟΥ Β   9521467 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
9370167 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ Β   9521539 2ο ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ Β
9370168 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΛΏΝΗΣ Β   9521673 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΩΝ Β
9370170 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ Β   9370010 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΔΗΡΑ Γ
9370184 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΡΣΙΝΗΣ Β   9370226 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ Γ
9370189 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Β   9370236 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟ Γ
9370202 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ Β   9370250 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟY AΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ
9370210 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ Β   9370268 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ Γ
9370218 Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ Β   9520862 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΑΤΟΣ Γ
9370249 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9521604 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΝΑΣ Γ
9370252 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΩΡΑΣ (ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝ) Γ
9370253 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Β   9521559 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ Γ
9370257 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370062 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ Δ
9370258 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370087 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΓΑΝΑ Δ
9370259 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370273 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΗΣ Δ
9370266 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9520717 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΗΤΗ Δ
9370271 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9520803 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΦΑΝΟ Δ
9520729 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9520994 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ Δ
9520884 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Β   9521263 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ Δ
9520899 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΝΟ Β   9521264 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ Δ
9521080 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΦΕΛΩΝΗΣ Β   9521542 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΝΟΥ Δ
9521267 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   9370274 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε
9370009 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ Γ   9370064 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝΑΣ ΣΤ
9370040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ Γ   9520610 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΣΤ
9370072 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟ Γ   9521261 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΣΤ
9370093 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟY ΟΛΒΙΟY Γ   9521541 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΣΤ
9370130 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΩΡΑΣ Γ   9521266 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟ Η
9370131 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΝΑΣ Γ   9521605 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ Η
9370133 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ Γ   9370275 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧΝΗΣ Θ
9370134 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΙΝΟΥ Γ   9520861 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΣ Θ
9370136 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΡΟΚΟΥ Γ   9520864 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ Θ
9370137 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ Γ   9520995 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ Ι
9370155 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ Γ   9520993 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟ ΙΑ
9370156 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΥ Γ        
9370162 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ Γ        
9370164 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ  Γ        
9370174 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ Γ        
9370183 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛ.ΟΛΒΙΟΥ  Γ        
9370190 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΑΤΟΣ Γ        
9370192 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ Γ        
9370208 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥ Γ        
9370214 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ Γ        
9520638 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΓΏΝΟΥ Γ        
9370061 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟY Δ        
9370070 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ Δ        
9370073 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ Δ        
9370135 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΗΣ Δ        
9370159 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ Δ        
9370169 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΝΙΑΝΟΥ Δ        
9370172 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΕΡΑΣΜΙΟΥ Δ        
9370173 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΛΩΤΗΣ Δ        
9370175 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ Δ        
9370176 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ Δ        
9370177 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΗΤΗΣ Δ        
9370178 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗ Δ        
9370179 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΝΟΥ Δ        
9370180 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΟΡΦΑΝΟΥ Δ        
9370181 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡ.ΟΡΦΑΝΟΥ Δ        
9370182 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ        
9370193 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑ Δ        
9370194 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ Δ        
9370195 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ Δ        
9370199 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΚΝΟΥ Δ        
9370059 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε        
9370191 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε        
9370109 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΣΤ        
9370132 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ.Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΣΤ        
9370161 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ.Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΑΙΑΣ ΣΤ        
9521558 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΣΤ        
9370111 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ Η        
9370185 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Η        
9370200 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΥ Η        
9370263 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Η        
9370143 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΧΩΡΙΟΥ Θ        
9370145 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΤΡΩΝ Θ        
9370187 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ Θ        
9370188 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΝΗΣ Θ        
9370215 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ Θ        
9370113 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΘΕΡΜΩΝ Ι        
9370114 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ Ι        
9370117 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΣ ΘΕΡΜΕΣ Ι        
9370118 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΔΟΥΣΑΣ Ι        
9370165 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ι        
9370186 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥ ΙΑ        
9370112 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΥ ΙΒ        
   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ