Δημοτικό Σχολείο – Ύλη μαθημάτων: Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια η Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019. 

  

Σύμφωνα με την Πράξη 32η /24-8-2018 του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης ανακοινώνεται ο ονομαστικός χαρακτηρισμός των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Σύμφωνα με την Πράξη 32η /24-8-2018 του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης ανακοινώνεται ο ονομαστικός χαρακτηρισμός των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

Καλούνται  οι  εκπαιδευτικοί  κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών που έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλουν έντυπο τοποθέτησης από την Τρίτη  28/08/2018  ως και την Τετάρτη 29/08/2018 ώρα 12:00μ.μ. στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

ΣΧΕΤ.: Αριθμ. 30 /20-08-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Kαλούνται οι Δ/ντές των Δημ. Σχολείων καθώς και οι προϊσταμένες των Ν/Γ των κάτωθι σχολικών μονάδων, να ζητήσουν από τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, πλην των στελεχών που έχουν οριστεί με θητεία, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.

Συνημμένα: Αίτηση -  Υπεύθυνη Δήλωση

   Καλούνται όσοι  εκπαιδευτικοί ΠΕ73 ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ξάνθης  να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Ξάνθης- Διοικητήριο 5ος όροφος  γραφείο 514 τηλ.2541350382, από την Δευτέρα  27 Αυγούστου 2018 μέχρι και την Πέμπτη Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 

 

Οι σχολικές μονάδες  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περιφέρεια, που εντάσσονται  στις  Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας,  όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

Εδώ το ΦΕΚ

Σύμφωνα με την Πράξη 33η /24-8-2018 του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης ανακοινώνεται ο ονομαστικός χαρακτηρισμός των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ73-Δασκάλων

Κλάδος ΠΕ73-Δασκάλων:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΝΤΑΓΚΑΛΑ ΧΟΥΣΕΪΝ

Μ/ΚΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΛΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ

2

ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΙΜΠΡΑΧΗΜ

Μ/ΚΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ

ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ

Καλούνται  οι  παραπάνω εκπαιδευτικοί  κλάδου ΠΕ73-Δασκάλων που έχει χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλει έντυπο τοποθέτησης έως την Δευτέρα 27/08/2018  και ώρα 10:00.

Η νόμιμη αναπληρώτρια το Δ/τη  Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Δήμητρα Ντομπρίκη

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 2018-2019

Λειτουργικά κενά ΠΕ73 –Δασκάλων

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ