Αποτέλεσμα εικόνας για τοποθέτηση εκπ/κών στην Π.Ε. ΞάνθηςΠαρακαλούνται οι εκπ/κοί:

Α) Που βρίσκονται στη διάθεση

Β) Που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ

Γ) Που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

Δ) Που διανύουν το τελευταίο έτος απόσπασης στο εξωτερικό

 

να υποβάλλουν «Δήλωση Προτίμησης για οριστική τοποθέτηση» στην επισυναπτόμενη αίτηση από την Παρασκευή 27/04/2018 μέχρι την Δευτέρα  07/05/2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

               

 Σύμφωνα με την 15η Πράξη /27-04-2018 του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω οργανικά  κενά κλάδου ΠΕ70:

 

Σχετική εικόναΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Γυμνασίων» (Β΄ 1371) το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων ότι, στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται όσοι επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών. Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, στο Γραφείο της Δ/νσης του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.
Το έντυπο της αίτησης μπορούν οι γονείς – κηδεμόνες να το προμηθεύονται από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης και την Ιστοσελίδα του: http://gym-mous-xanthis.xan.sch.gr  καθώς επίσης και από το Δημοτικό Σχολείο φοίτησης του παιδιού τους.


Αποτέλεσμα εικόνας για Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολείαTην Παρασκευή 15-6-2018, θα χορηγηθούν οι Τίτλοι Προόδου και θα αποσταλούν οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

 

περισσότερα...

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσαςΣύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

περισσότερα

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70:

  1. Παραφόρου Μαρία Α.Μ. 621386
  2. Παπαδόπουλος Ευστάθιος Α.Μ. 700321
  3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Α.Μ. 591569

 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν με την 14η Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης ονομαστικά ως υπεράριθμοι να υποβάλλουν «Δήλωση Προτίμησης για οριστική τοποθέτηση» στην επισυναπτόμενη αίτηση από την Πέμπτη 26/04/2018 μέχρι την Παρασκευή 27/04/2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.

               

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ73 που έχουν κάνει αίτηση για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση να υποβάλλουν «Δήλωση Προτίμησης για οριστική τοποθέτηση» στην επισυναπτόμενη αίτηση από την Τρίτη 03/04/2018 μέχρι την Παρασκευή 13/04/2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης.
Σύμφωνα με την 11η Πράξη /02-04-2018 του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω οργανικά κενά:
Μ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    ΚΕΝΑ 

ΞΑΝΘΗΣ 1ο           6
ΞΑΝΘΗΣ 2ο           3
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 1ο       1
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 2ο       1
ΑΒΑΤΟΥ               1
ΑΛΚΥΟΝΗΣ            2
ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ        1
ΔΕΚΑΡΧΟΥ            1
ΔΗΜΑΡΙΟΥ            1
ΕΞΟΧΗΣ                2
ΕΧΙΝΟΥ                4
ΖΗΛΩΤΗΣ             2
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ      1
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ          4
ΚΕΝΤΗΤΗΣ            1
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ          1
ΚΥΚΝΟΥ               1
ΚΥΡΝΟΥ               3
ΜΕΓ.ΟΡΦΑΝΟΥ      1
ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ           1
ΠΑΛ.ΕΡΑΣΜΙΟΥ      1
ΣΕΛΕΡΟΥ              2
ΤΕΜΕΝΟΥΣ           1
ΧΡΥΣΑΣ               1
ΩΡΑΙΟΥ               1
ΣΥΝΟΛΟ             44

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ