Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, αναπληρωτές, κ.ά.), οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο συμπληρώνουν την πράξη ανάληψης του Παραρτήματος, σε δύο (2) αντίτυπα.
Στη συνέχεια οι Διευθυντές/τριες ή οι Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να βεβαιώνουν την ημερομηνία ανάληψης και το γνήσιο της υπογραφής του εκπαιδευτικού, και αφού κρατήσουν στο αρχείο του σχολείου τους το ένα αντίτυπο, αποστέλλουν με διαβιβαστικό το δεύτερο στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

H πράξη ανάληψης

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Θέμα: «Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ 28-2-2018

απόφαση

    Παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου να αναλάβουν να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα και ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Ξάνθης για τη συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου (υπεύθυνη δήλωση), να τα συγκεντρώσουν υπ’ ευθύνη τους και να τα προσκομίσουν συγκεντρωτικά στη Διεύθυνση (γραφείο 512 – Μητρώο Εκπαιδευτικών, στον κ. Βρύζα Γεώργιο ) το αργότερο έως την Παρασκευή 19/01/2018.

     ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η απόφαση

Ο Δ/ντής Π.Ε. Ξάνθης

Κ α λ ε ί
Τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων που επιθυμούν να παράσχουν κατ’ οίκον εκπαίδευση με υπερωριακή απασχόληση έως πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης (Διοικητήριο 5ος όροφος γρ.518 ) μέχρι την Παρασκευή 19-01-2018 και ώρα 12.00μμ.

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ