Δ/νση Π.Ε. Ξάνθης  

   
ΘΕΜΑ : Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

περισσότερα..Εγκύκλιος  μεταθέσεων εκπαιδευτικών  σχολικού έτους 2017-2018

Εγκύκλιος  μεταθέσεων   εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ