ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Ενημερώνουμε για τις διευθύνσεις που δεν περιλαμβλανονται στα παραπάνω αρχεία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Π.Ε.Ξάνθης 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Η υπηρεσία maps.sch.gr του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχοντας ως πρωτεύοντα στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού δημοσιεύει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας σε γεωγραφικό υπόβαθρο Google Maps. Τα δεδομένα των Σχολικών Μονάδων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικά δεδομένα κ.α.) αντλούνται περιοδικά διαμέσω του Κεντρικού Μητρώου Μονάδων ΠΣΔ (https://mm.sch.gr/) από το πληροφοριακό σύστημα myschool (https://myschool.sch.gr/) στο οποίο υποχρεούται η εκάστοτε σχολική μονάδα να το ενημερώνει μετά από κάθε τροποποίηση στοιχείων.  
 
 

( ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ     10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   18ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ   19ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  )

     

 
Προβολή Δήμος Ξάνθης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

                                                                  
                                                        
                                                       

   
© ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ