ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Mε <κλικ> στον τίτλο θέματος εμφανίζεται το δημοσίευμα

2010
2011

28/2/2011                                                  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

21/2/2011                                                  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων

2 Διεξαγωγή 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά
9/2/2011                                                ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1 Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της A (H1N1) γρίπης στις Σχολικές Μονάδες

2/2/2011                                                  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1

Σύνδεση σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο